Preskočiť na hlavný obsah

autor diela: V.Janikovičová.A.C

19. storočie

19. storočie bolo storočie, ktoré trvalo od 1. januára 1801 do 31. decembra 1900. 19. storočie bolo deviatym storočím 2. tisícročia.

19. storočie zaznamenalo veľké množstvo spoločenských zmien; otroctvo bolo zrušené a prvá a druhá priemyselná revolúcia (ktoré sa tiež prekrývajú s 18. a 20. storočím) viedli k masívnej urbanizácii a oveľa vyššej úrovni produktivity, zisku a prosperity.

Islamské zbrane strelného prachu boli formálne rozpustené a európsky imperializmus priniesol veľkú časť južnej Ázie, juhovýchodnej Ázie a takmer celej Afriky pod koloniálnu vládu.

Bolo poznačené kolapsom španielskeho impéria, zulského štátu, prvého francúzskeho cisárstva, svätej rímskej ríše a Mughalskej ríše.

Toto vydláždilo cestu pre rastúci vplyv Britského impéria, Ruskej ríše, Spojených štátov, Nemeckého cisárstva (v podstate nahradilo Svätú rímsku ríšu), druhého francúzskeho cisárstva, Talianskeho kráľovstva a Japonského cisárstva
. Po porážke Francúzskeho cisárstva a jej indických spojencov v napoleonských vojnách sa britská a ruská ríša výrazne rozšírili a stali sa poprednými svetovými mocnosťami. Ruská ríša sa rozšírila na Kaukaz a do strednej a ďalekej východnej Ázii.
Britské impérium rástlo rýchlo v prvej polovici storočia, najmä s rozširovaním rozsiahlych území v Kanade, Austrálii, Južnej Afrike a silne osídlenej Indii a v posledných dvoch desaťročiach storočia v Afrike. Do konca storočia ovládlo Britské impérium pätinu svetovej pôdy a jednu štvrtinu svetovej populácie.
Počas post-napoleonského obdobia sa presadilo to, čo sa stalo známym ako Pax Britannica, ktoré vo veľkom rozsahu vyvolalo bezprecedentnú globalizáciu a hospodársku integráciu.

ZROJ : WIKIPéDIA
(slobodná encyklopédia)


Pozitívne myšlienky

Pozitívne myšlienky sa spájajú so zdravým životným štýlom. Ten je kombináciou duševnej i telesnej rovnováhy.
Zatiaľ čo v duševnej oblasti je najdôležitejší pozitívny prístup a radosť, v telesnej oblasti je to najmä počúvanie vlastného tela a starostlivosť o zdravie.

autor diela: V.Janikovičová.A.C

— cítim sa motivovane


Depresia!

Depresia! Aké sprofanované slovo. Hovorí sa o nej v súvislosti s počasím, s nesplnenými očakávaniami, s únavou, alebo s obyčajnou hádkou. Tá skutočná je však niečo úplne iné.

Je to choroba, ktorá ničí život človeka v tých najširších súvislostiach, nezriedka býva spojená aj s telesnými problémami, preto sa nazýva tiež ochorením duše aj tela…

Depresii sa v minulosti hovorilo melanchólia. Starí Gréci ju považovali za poruchu nálady a príčinu videli v nahromadení čiernej žlče v organizme. Z gréčtiny pochádza aj výraz melanchólia, ktorá je odvodená od slov melas (čierny) a chlóe. Americký prozaik Mark Twain popísal pocity hlbokého zúfalstva takto: „Ľudský duch je v takom období unavený a utrápený a nikto nevie prečo. Minulosť vyzerá ako búrkou bičovaná pustatina, život je márnosť a budúcnosť len cestou k smrti…“ Filmový komik Jim Carrey popísal svoju depresiu slovami: „Je to ako nižší stupeň životnej beznádeje, kedy nedostávate žiadne odpovede. Napriek tomu však dokážete žiť a smiať sa v práci.“ Prelomom vo vnímaní podstaty depresie a duševných chorôb boli práce Sigmunda Freuda, ktorý vyzdvihol spoločné znaky smútku a depresie – najmä zúfalý pocit straty a nezáujem o okolitý svet. Zobraziť menej


Duševný smer vyrovnanosti

Abstraktné umenie
-je smer duševnej vyrovnanosti .
Viditeľné spoznávanie vlastnej duše.
Umenie malieb či kresieb ktoré majú Abstraktnú zónu prahu napomáhať vidieť ,poznať ,spoznávať fyzikálnej množiny.
Upokojujúcu v samom sebe,ako aj odovzdanie nesmierne aktívnej sily .
Zanechanie v každom jednom Abstraktnom Diele čo vystihuje tým pádom určený pre ten typ osoby ktorá má cítenie a zmysel vnímať silu vedome podvedomým zámerne nasmerovaný na správnu životu spriaznenú dušu v pokornejšom zmysle pomáhať byť na svete tým čo chceme,túžiť a priamo čiar ideme tomu naproti.
​V. Janikovičová A
DIELA NA PREDAJ odkaz na stránku : www.abstraktne diela.sk


Well thank you A.C

       píše V. Janikovičová A.C

 

                              

                                                                                                                                                                                                                                 D.M.R    

     24.8.2021

 

          …. Nechajme to čo odísť má

                                                       každý koniec je len krok k novému a lepšiemu začiatku.

 

         Každý akt v našom živote znamená oboznamovanie sa s vecami ktoré nám pomáhajú a vytvárajú dojem ,že ak to skúsime a budeme skúšať čo i len na  kus nepotrebného materiálu nehodíme v sebe možnosť  ísť ďalej.

     

    Postupne nás to posunie o kroky či možno i malé krôčiky k poznatku a výsledku našej cesty v tom čo nás robí , učí byť šťastným s presvedčením , že ak chceme aj to čo sa zdá na zahodenie môže byť na vzdelávanie a učeniu sa tvoriť aj na kus pisateľného materiálu .    

  

      Absolútne vyčerpanie  len pri kuse zdrapu papiera nás istý čas vedie tam kde to celé raz aj musí skončiť.

 

 

           Ak chceme v sebe posunúť hranice ďalšieho seba spoznávania sa a ak niečo nenecháme odísť môže príst niečo nové.

                

 Každý  isto a aj ja sa veľmi nerada lúčim vo svojom živote či s materiálnymi ako aj srdcu blízkymi vecami ktoré mi boli pomocou pri náuke v maľovaní.

 

       

 

 Každým jedným dúškom seba samej som si to užila. 

   

 

   Viac a viac som sa učila a veľa som času som venovala každej jednej kresbe nech sa týkala hoc akého materiálu od   karónu až po zdrap papiera.

 

   Tvorili moje Ja a obohacovali ma každým jedným dňom o nové skúsenosti a poznatky ba i zážitky a vytvorili vo mne spomienky ktoré si navždy v sebe chcem uchovať.

      

 

 

     Ale príde potom čas kedy to nebude len o využití všetkého čo vám dalo možnosť skúmať a učiť sa.

 

            … Príde čas sa rozhodnúť

-…spocybnovaNIE Sa

          …sebarealizácia sa stráca

                       …objaví sa neistota ktorá silnie

neistota

 

silnie

 

     – Začať sa báť ,že zbytočne pokaziť  plátno,že je to škoda,že radšej to  stále dookola skúšať.

 

    

 

   Priznávam sa veľa z namaľovaných prvých Abstraktných Diel som si uchovala ako spomienku  v maľovaní ako aj v samotný akt začiatku. 

 

     Celý jeden rok som venovala maľovaniu, kresleniu,skúšaniu všetkých možných kombinácii farieb a techník    

 Bol to rok úžasného objavovania plného farieb rôznych kreslených či Abstraktných Diel ktoré som si mohla sama ako 

samouk vyskúšať. 

 

   Vďaka mojej láske s ktorej všetko aj pramení a bolo mojím hnacím motorom sa môj osud a sen naplnil .  

 

      Well thank you A.C

 

                                                                                             

       

                                                                                                                                                                                                      píše V. Janikovičová A.C     

                                                                                                                                

 

            

    odkaz na stránku          

            www. abstraktne diela.sk     

 

                                                

                                                                                                                      

 

       Well thank you A.C

 


     Tašizmus

      Tašizmus alebo tachizmus (z fr. slova „škrvna“) je maliarsky smer maľujúci prevažne farebné škvrny. Vychádza zo surrealizmu a expresionizmu.

      Základné výrazové prostriedky sú línie, body, údery štetcom, striekanie farieb.


12345
X