Abstraktné výtvarné umenie

31 decembra, 2021 Od abstraktnediela 0

– Abstraktné výtvarné umenie je nepredmetné (nezobrazuje žiaden reálny predmet, osobu alebo krajinu) výtvarné umenie.

-Obraz je založený na princípoch farebnej a tvarovej harmónie, pričom vyjadrovacie prostriedky tvoria:
geometrické tvary, farby a línie bez figuratívnej, reálnej predlohy.