Pozitívne myšlienky

4 novembra, 2021 Od abstraktnediela 0

Pozitívne myšlienky sa spájajú so zdravým životným štýlom. Ten je kombináciou duševnej i telesnej rovnováhy.
Zatiaľ čo v duševnej oblasti je najdôležitejší pozitívny prístup a radosť, v telesnej oblasti je to najmä počúvanie vlastného tela a starostlivosť o zdravie.

autor diela: V.Janikovičová.A.C

— cítim sa motivovane