29 októbra, 2021 Od abstraktnediela 0

     Tašizmus

      Tašizmus alebo tachizmus (z fr. slova „škrvna“) je maliarsky smer maľujúci prevažne farebné škvrny. Vychádza zo surrealizmu a expresionizmu.

      Základné výrazové prostriedky sú línie, body, údery štetcom, striekanie farieb.